A-Changing Company

Når målet er utvikling

TEAM - utvikling

Løft arbeidsmoralen og samholdet i gruppa. Som leder setter du retningslinjene og målet for prosessen. Refleksjon over egen atferd gir høyere ansvarsfølelse hos hver enkelt i teamet. Bedriftens moral styrker seg. Teamet kommer ut med en klarere oppfatning om felles mål, ser knytningen til personlige krav og delmål, noe som bidrar til økt motivasjon og påfølgende produksjonsgevinst. Anerkjennelsen som medarbeideren opplever gjennom prosessen, gir en følelse av å bli verdsatt; medarbeideren opplever å være viktig for bedriften og snur eventuell negativitet til positivt engasjement og entusiasme.

Opplegg:

  • 2 Innledende samtale med deg som leder.
  • Felles oppstartsmøte for prosessen.
  • 3x2 personlige samtaler med hver teamdeltager
  • 2 kalibreringsmøter 
  • Felles Wrapup, med utarbeidelse av skisse til videre arbeid.


  ° Filosofi        ° Tjenester     ° Coaching      ° Kontakt     ° Om AGK