A-Changing Company
Tillit | Tilstedeværelse | Utvikling

                                             Følg oss på   

Bygg din selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner
EXECUTIVE Coaching

Øk din personlige ytelsesevne. For å være leder over tid, trenger du en energi-innsprøytning. Unn deg et etterlengtet pusterom der du får støtte og tid til refleksjon. Gjennom å belyse saker fra flere hold, opparbeider du nye perspektiver som hjelper deg til å finne interessante alternative løsninger på problemer. Bygg din selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner. Styrk din handlekraft, ditt mot og evne til å inspirere andre!

Opplegg: 6-10 konfidensielle samtaler á 2 timer.    


°Filosofi   °Tjenester  °Coaching    °Kontakt     °Om oss 

   Bygg din selvtillit til å håndtere vanskelige situasjoner