A-Changing Company

Når målet er utviklingMålutforming - grunnmur for suksess

Klare mål og konstruktiv feedback gir høyere motivasjon!

Dårlige mål kan skape forvirring, stress og konflikter.
Gode mål gir retning, fokus og energi.

Tydelige mål klargjør hvor du skal og forenkler kommunikasjonen med omverdenen.
Spesifikke og krevende mål leder til bedre arbeidsutførelse enn vage og lette mål. Krevende mål er mer motiverende enn enkle mål – fordi det er mer tilfredsstillende å oppnå noe du har jobbet hardt for!

Mål er viktig.

Vi har definert et sett ergonomiske* målkriteriere.

>> 24 timers-mennesket


   ° Filosofi        ° Tjenester     ° Coaching      ° Kontakt      ° Om AGK

*Ergonomi: Å gi mennesker muligheten til å nytte sine evner og kapasitet best mulig, men på en slik måte at det ikke oppstår skader eller helsemessige ulemper.