A-Changing Company
Tillit | Tilstedeværelse | Utvikling

                                             Følg oss på   

 Visjon + Verdier + Refleksjon = Lederskap

Utvikle ditt lederskap

Styrk din relasjonskompetanse og din evne til å kommunisere, så blir du en tydeligere leder. Lederskap er atferd og kan utøves uavhenging av tittel og mandat. Vesentlig i lederskap er å utvikle bevissthet om atferd.

Individuell oppfølging -- les mer!
Vi tilbyr et opplegg med mental trening og coaching for enkeltindivider som styrker kommunikasjon og samhandling, refleksjon og motivasjon. Resultatet er bevissthet om visjon, verdier og egen atferd slik at du fremstår som en mer tydelig, empatisk og inspirerende leder.

Program lederskap -- les mer!
Vi tilbyr program i lederskap for ledere og medarbeidere (medarbeiderskap). Effekten er bevisste og ansvarliggjorte ledere - med og uten tittel.                                             


°Filosofi   °Tjenester  °Coaching    °Kontakt     °Om oss 

 Visjon + Verdier + Refleksjon = Lederskap