A-Changing Company

Når målet er utvikling

Våre lederskapsprogram

Lederskapsprogrammene tilpasses den enkelte bedrifts behov, men felles for A-Changing Companys lederskapsprogram er bygger på påstanden om at alt i utganspunktet er enkelt. Det gjelder bare å forstå og være bevisst disse enkle sammenhengene, i ledelse, i samhandling, i samtale, i seg selv.

Programmene bygges på vår filosofi om et positivt mennskesyn, hensyntagelse av 24-timers mennesker, positiv psykologi/flow og teorien om 3 grunnleggende behov.

Sentrale elementer er: Kommunikasjon, relasjonskompetanse, motivasjon, identitet og atferdsforståelse, målutforming, feedback og selvledelse.

Programmet er informativt, interaktivt og formidles med lidenskap og engasjement. Vi garanterer deg nye perspektiver på utvikling og ledelse samt dypere forståelse av dine egne og andres drivkrefter.


  ° Filosofi        ° Tjenester     ° Coaching      ° Kontakt     ° Om AGK