A-Changing Company

Når målet er utvikling

Flow*

Flow er en mental operativ tilstand hvor en person er fullt oppslukt med et energisk fokus, opplevelse av mestring og følelse av progressjon i forhold til en aktivitet.

Mihály Csíkszentmihályi (en av de fremste innen forskning på positiv psykologi) beskriver Flow som fullstendig fokusert motivasjon. Det er en målbevisst fordypning i en enkeltaktivitet og representerer kanskje den ultimate måte å utnytte emosjoner i ytelse- og lærings-øyemed. I Flow er ikke følelsene bare behersket og kanaliserte, men også positive, kraftfylte og innrettet mot den pågående aktivitet. Tilstander som deprimert kjedsomhet eller sinne og raseri, avstenger fra Flow. Kjennetegnet på Flow er en følelse av spontan glede som kan nærme seg det ekstatiske, mens man utfører en oppgave. Tilsvarende kjente begreper for Flow eller en liknende mental tilstand er: Å være på ballen, i sonen, i flyt.
Ingen annen kjent tilstand er så effektiv, så meningsfull, så skapende. Hva ville hyppigere Flow-opplevelser gjøre for din bedrift?

A-Changing Company hjelper deg med tilrettelegging av rammebetingelser som er nødvendige for opplevelse av Flow, slik at din bedrift vil oppleves som en effektiv, meningsfull og skapende arbeidsplass.  
 <<


  ° Filosofi         ° Tjenester     ° Coaching      ° Kontakt    ° Om AGK

*Flow – å flyte med, slik det er definert av Mihály Csíkszentmihályi.