A-Changing Company

Når målet er utvikling

Filosofi 

Med utgangspunkt i verdibasert ledelse, Maslows behovspyramide
og Csikszentmihályis tilnærming til positiv psykologi og opplevd lykkefølelse (Flow) har vi utledet en egen filosofi som setter 24 timers-mennesket og dets utvikling i sentrum.

Les mer om:

>> Målutforming
>> 24 timers mennesket

>> Tre grunnleggende aspekter

>> Flow

   ° Filosofi        ° Tjenester     ° Coaching     ° Kontakt      ° Om oss