A-Changing Company

Når målet er utvikling


 

Tre grunnleggende aspekter©


Større arbeidsglede gir høyere effektivitet. Å føle glede er knyttet opp til
basale behov som trygghet, opplevelser og vekst. Hver av disse aspektene* påvirker hverandre. Å legge til rette for tilfredsstillelse av disse behovene er essensielt i enhver sammenheng - ikke minst på arbeidsplassen.
Når alle aspektene er tilfredstilt, åpner det for tilstand av Flow**.
Ved å integrere 24 timers-menneskets behov skapes den bærekraftige balansen som er nødvendig for å kunne prestere på et høyt nivå over tid.

A-Changing Company hjelper deg til å utvikle ditt eget og dine medarbeideres lederskap gjennom å styrke indre trygghet, tilstedeværelse og tilrettelegge for målrettet vekst.

 
  ° Filosofi         ° Tjenester      ° Coaching       ° Kontakt      ° Om AGK

**Flow – å flyte med, slik det er definert av Mihály Csíkszentmihályi.
* Aspektene trygghet, sansning og vekst som grunnleggende behov er etter en modell utledet av Asle Gundersby.