A-Changing Company
Tillit | Tilstedeværelse | Utvikling

Følg oss på   

 Visjon + Verdier + Refleksjon = Sosial kompentanse


Vil du utvikle ditt lederskap?


Ønsker du større personlig trygghet i rollen som leder?

Ser du at tilstedeværelse er vesentlig både når det gjelder relasjonskompetanse, stress-mestring, kreativitet og nytelse?

            JA              NEI


°Filosofi   °Tjenester  °Coaching    °Kontakt     °Om oss 

 Visjon + Verdier + Refleksjon = Sosial kompentanse